• Dwujęzyczne
  placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Od ponad 25 lat począwszy od żłobków poprzez przedszkole, aż do szkoły podstawowej

Kreujemy pozytywne zmiany w edukacji i budujemy środowisko sukcesu dla naszych wychowanków.

Wspólnie z rodzicami, dziećmi oraz całym naszym zespołem budujemy pozytywne środowisko sukcesu, które łączy wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobowości.

W przestrzeni tej każdy z nas może rozwijać się i wzrastać w wartościach, poczuciu szacunku, bliskości, indywidualności oraz pozytywnej komunikacji.

Środowisko jest bardzo ważne dla rozwoju młodego człowieka

Buduje solidny fundament przyszłej osobowości,  ma wpływ na postawy, umiejętności oraz wiedzę. Daje wsparcie i motywację do działania. Pomaga również w rozwijaniu pewności siebie, umiejętności społecznych i umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

Ponadto wspiera młodego człowieka w rozumieniu wartości, poznawaniu zasad i kształtowaniu celów, które pomogą mu osiągnąć osobisty sukces.

 • Okres wczesnego dzieciństwa, przypada na lata do trzeciego roku życia. Pierwsze lata życia dziecka to podstawa, na której opiera się dalszy jego rozwój. 

  We wczesnym dzieciństwie następują znaczne zmiany w  jego funkcjonowaniu. Pozwalają mu one w coraz większym stopniu na samodzielne kierowanie własnym zachowaniem. Dziecko intensywnie rozwija swoje umiejętności poruszania się, mówienia, myślenia i funkcjonowania zgodnie z regułami życia społecznego. 

  Rozpoczęcie nauki w żłobku to duży krok milowy. Ciepła, profesjonalna opieka jaką zapewniamy dziecku jest w tym okresie fundamentalna. Bliskie relacje, zaufanie rozwiną w dziecku pozytywny stosunek do siebie oraz innych ludzi. Ukształtują jego poczucie bezpieczeństwa oraz odwagę do odkrywania świata.

  W tym okresie wspieramy malucha w chodzeniu własnymi ścieżkami, decydowaniu co i jak ma robić, czemu się przyglądać i czym bawić – naszą rolą jako opiekunów jest podążanie za dzieckiem i zapewnienie mu bezpieczeństwa, zachowując przy tym równowagę pomiędzy stawianiem granic a bezpieczną swobodą.

  W żłobkach Academy International oferujemy opiekę na najwyższym poziomie

  Wszystkie nasze działania dostosowujemy do potrzeb i możliwości małych dzieci. Wspieramy je w bezpiecznym rozwoju,  towarzyszymy im w trakcie doświadczania, przeżywania przygód, popełniania błędów, kształtowania samodzielności. A każda nasza zabawa wzmacnia więź łączącą dziecko z opiekunem. 

  Z badań naukowych wiemy, że podstawą zdobywania jakichkolwiek nowych umiejętności i rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa, bycie kochanym oraz akceptowanym

 • Świadomy proces wychowawczy, którego elementami są: bliskość, ciepła, profesjonalna opieka oraz wysoki poziomem edukacji, jest fundamentem  kształtowania pozytywnej osobowości młodego człowieka. Spójność i systematyczne współdziałanie pomiędzy nami a rodziną ma na celu zbudowanie bliskiej relacji, zaufania oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju i wychowania dziecka.

  Wspierając od najmłodszych lat rozwój osobowości małego dziecka koncentrujemy się na kształtowaniu samodzielności, sprawczości oraz budowaniu zaufania do siebie.

  Działania wychowawcze realizujemy w oparciu o autorski program rozwoju osobowości “PRO”. Zapraszamy rodziców do współpracy, wspierając ich w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. 

 • Nasze „ciocie” w grupach żłobkowych oraz przedszkolnych są ciepłe, uśmiechnięte, troskliwe, a przede wszystkim kochają pracę z dziećmi.

  To dlatego potrafią „dogadać się” nawet z tymi, którzy niewiele jeszcze mówią. To dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu opiekunek i nauczycielek, najmłodsi czują się u nas bezpiecznie, chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach, powoli uczą się samodzielności oraz  funkcjonowania poza domem rodzinnym. 

  Nasz zespół tworzą ludzie, dla których praca z dziećmi jest pasją i z empatią podążają za potrzebami i możliwościami każdego z wychowanków. Swój nowoczesny warsztat opierają o doskonałe przygotowanie psychologiczne i pedagogiczne oraz wewnętrzne szkolenia z naszej autorskiej metody rozwoju i kształcenia.

Dołącz do Nas!

Wspólnie zadbajmy o Sukces Twojego Dziecka

Chcesz razem z nami budować wyjątkowe środowisko? Umów się na spotkanie. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do naszych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapraszamy!