• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023.

AI Karolkowa 49
3 miejsce w Warszawie.
Zobacz nasze wyniki.

Dołącz do naszej rekrutacji

Przejdź do wybranej oferty

Dołącz do rekrutacji

Mamy patent na sukces

Dołącz do jednej z naszych placówek

Zapisz swoje dziecko do żłobka lub przedszkola

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zapisz swoje dziecko do szkoły podstawowej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy