• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Misja, wartości,
kompetencje przyszłości

“Łatwiej podejmować decyzje, gdy jesteśmy świadomi swoich wartości”

Misja, wartości, kompetencje przyszłości

 

Misją Academy International

dwujęzycznej sieci przedszkoli i szkół podstawowych
jest kreowanie środowiska, w którym
członkowie naszej społeczności mogą wzrastać,
rozwijać się i osiągać sukcesy.

Sukces to uczynienie naszego życia takim jakim chcielibyśmy, aby było. To także doświadczenie zmiany, rozwoju i postępu. Misję realizujemy w profesjonalnym, bliskim, partnerskim i proaktywnym środowisku.

Człowiek Sukcesu, to człowiek szczęśliwy, świadomy swoich wartości i wyborów.
Znający swoje atuty oraz obszary do wzrostu. Przyczyniający się do rozwoju siebie i innych,
empatyczny, z życzliwością i otwartością zaciekawiony ludźmi oraz światem.
Gotowy na sukces.

Budujemy naszą społeczność w oparciu o wartości, które jak drogowskaz nadają kierunek naszym działaniom.

Wyodrębniliśmy sześć najważniejszych, zapewniających m.in. rozwijanie kompetencji przyszłości, które są gwarancją sukcesu dla całego naszego środowiska.
  • Sukces – razem z naszym Zespołem, Dziećmi i Rodzicami tworzymy środowisko sukcesu, o które wspólnie dbamy. Wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni. 
  • Jakość – codziennie dbamy o wysokie standardy zarówno w kwestii opieki, wychowania jak i poziomu edukacji.
  • Rozwój – od zawsze mamy szeroko otwarte oczy, stale patrzymy przed siebie.
  • Szacunek – każda osoba i każda sytuacja jest dla nas wyjątkowa
  • Kompetencja – to klucz do wiedzy, rozwoju, działania… do świata. Wspieramy naszych wychowankom w rozwijaniu umiejętności, które przyczynią się do zbudowania zaufania do siebie i do poczucia własnej sprawczości.
  • Komunikacja – myślimy, czujemy, robimy w spójny sposób. Praktykujemy komunikację bez przemocy NVC. Wsłuchujemy się. Jesteśmy otwarci.
Misja, wartości, kompetencje przyszłości

„Funkcją edukacji jest nauczenie intensywnego myślenia i krytycznego myślenia. Inteligencja plus charakter – oto cel prawdziwej edukacji”

— Martin Luther King

Świat się zmienia. Młodzi ludzie, którzy za kilkanaście lat ukończą naszą edukację, będą żyli już w innej rzeczywistości. Staną przed nimi nowe wyzwania.

W Academy International już dziś wspieramy dzieci w rozwijaniu kompetencji przyszłości, przygotowując je do życia we współczesnym świecie i do zmian, które w nim zaszły.

Stawiamy na rozwój oraz  wspieramy u młodego człowieka budowanie osobowości w oparciu o kompetencje i mocne strony takie jak: zaufanie do siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, kształtowanie krytycznego oraz kreatywnego myślenia, umiejętność współpracy, elastyczność.

Na bazie tych kompetencji przygotowaliśmy autorskie programy edukacyjne. Skoncentrowaliśmy się na budowaniu środowiska, w którym uczeń może się rozwijać poprzez doświadczanie i aktywne praktykowanie.

Misja, wartości, kompetencje przyszłości

Dołącz do Nas!

Wspólnie zadbajmy o Sukces Twojego Dziecka

Chcesz razem z nami budować wyjątkowe środowisko? Umów się na spotkanie. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do naszych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapraszamy!

Dołącz do Nas!