• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Dwujęzyczna szkoła podstawowa w Warszawie

Dajemy uczniom narzędzia wspierające ich sukces osobisty

Kształcimy Obywatela Świata

Fundament naszych działań tworzy dwujęzyczne  środowisko, bogate w przestrzeń do praktykowania. W naszych działaniach podążamy za potrzebami uczniów, pokazując im jak korzystać z własnego potencjału. Wszystko po to, by wyrośli na otwartych, ufających sobie i swoim kompetencjom młodych ludzi.

Wspólnie budujemy inspirujące środowiska sukcesu, w którym łączymy wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobistym.

Naszych uczniów przygotowujemy na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Zapewniamy im wszechstronną edukację wraz z rozwijaniem kompetencji miękkich oraz cech liderskich.

Dla nas współczesny obywatel świata to człowiek mający zaufanie do siebie, empatyczny, wszechstronnie wykształcony, współpracujący, samodzielny, biegle posługujący się językami obcymi. Z otwartym umysłem podchodzący do tego, co nieznane. Obdarzony krytycznym oraz kreatywnym myśleniem. Potrafiący myśleć analitycznie oraz logicznie.

Komunikacja… bez granic

Język obcy, dla nas już nieobcy!… Codzienny, naturalny, spontaniczny, lubiany i  rozumiany intuicyjnie. To nasza komunikacja bez granic!

W edukacji językowej w Academy International nie chodzi o klasyczną naukę języka obcego, ale o zbudowanie środowiska, w którym dzieci będą przyswajały język intuicyjnie, tak jak dzieje się to w przypadku nauki języka ojczystego. Wybrane przedmioty są realizowane w języku angielskim. 

Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest kontekst kulturowy, czyli otwarcie uczniów na różnorodność współczesnego świata, której elementem wspólnym jest właśnie język angielski.

Języków można uczyć się w każdym wieku, jednak chcemy wykorzystać ten okres w rozwoju dzieci, kiedy nauka jest najbardziej efektywna.

Dwujęzyczna szkoła podstawowa w Warszawie

Nasza dwujęzyczna szkoła podstawowa w Warszawie to miejsce, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności w naturalnym, dwujęzycznym środowisku, będąc zanurzeni w języku, a nie tylko w postaci lekcji. Oferujemy wysoki poziom edukacji, łącząc go z indywidualnym podejściem do każdego ucznia. W naszej szkole kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój, przygotowując uczniów do wyzwań współczesnego świata. Dzięki wysokim wynikom w rankingach edukacyjnych i pozytywnym opiniom rodziców jesteśmy uznawani za jedną z najlepszych szkół podstawowych w Warszawie.

Amerykańska i angielska edukacja w Warszawie

W naszej szkole uczniowie mają możliwość nauki w języku angielskim, co doskonale przygotowuje ich do dorosłego życia i komunikacji w obcym języku. Nasze klasy dwujęzyczne – polsko- i anglojęzyczne umożliwiają uczniom płynne opanowanie języka angielskiego w kontekście codziennych zajęć szkolnych. Dodatkową korzyścią jest kontekst kulturowy, który otwiera uczniów na różnorodność współczesnego świata.

Prywatna i niepubliczna szkoła podstawowa w Warszawie

Jako niepubliczna szkoła podstawowa w Warszawie, oferujemy elastyczny program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Małe klasy pozwalają na większą uwagę nauczycieli, co sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Nasza prywatna szkoła podstawowa w Warszawie zapewnia wysoką jakość edukacji oraz bogaty program zajęć pozalekcyjnych, rozwijający zainteresowania i talenty uczniów. Dzięki naszym nowoczesnym metodom nauczania i zaangażowaniu nauczycieli, uczniowie osiągają wysokie wyniki i są dobrze przygotowani na przyszłość.

W Academy International język obcy przyswajany jest codziennie, naturalnie, spontanicznie i intuicyjnie. Edukacja językowa nie polega na klasycznej nauce języka obcego, ale na stworzeniu środowiska, w którym dzieci uczą się języka tak, jak uczą się języka ojczystego. Wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim, co umożliwia uczniom naturalne przyswajanie języka w kontekście codziennych zajęć. Dzięki temu jesteśmy nie tylko miejscem nauki, ale także miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje pasje i talenty, przygotowując się do przyszłych wyzwań.

Uczniów przygotowujemy na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Zapewniamy im wszechstronną edukację oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

Podążamy za potrzebami. Pokazujemy im jak wykorzystać własny potencjał. Wszystko po to, by wyrośli na otwartych, ufających sobie i swoim kompetencjom młodych ludzi.

Nasze dwujęzyczne szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa Karolkowa 49

ul. Karolkowa 49

01-203 Warszawa

k49@academyinternational.pl

Szkoła podstawowa Wawer

ul. 27 Grudnia 52

04-665 Warszawa

wawer@academyinternational.pl

Poznaj nasze zasady rekrutacji