• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023.

AI Karolkowa 49
3 miejsce w Warszawie.
Zobacz nasze wyniki.

Regulamin

Regulamin strony www Academy International to zbiór zasad i wytycznych dotyczących korzystania z serwisu

Pobierz regulamin