• Dwujęzyczne
  placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Szkoły AI to miejsca specjalnie zaprojektowane z myślą o młodych ludziach

Dostosowane do ich wieku i potrzeb. Nasza infrastruktura umożliwia uczniom i uczennicom wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny oraz fizyczny. 

Przestrzeń naszych szkół i klas jest zaprojektowana z myślą o zdrowiu i procesie uczenia się uczniów.

Odpowiednia i świadoma aranżacja przestrzeni edukacyjnej istotnie wpływa na rozwój uczniów, a zastosowane w procesie dostosowywania lokalu odpowiednie materiały budowlane oraz wyposażenie, przyczyniają się do zachowania dobrego zdrowia uczniów oraz całego zespołu.

Nasza przestrzeń edukacyjna jest przyjazna, uporządkowana, przemyślana oraz bezpieczna

Zachęcająca również do aktywności fizycznej, wspierając uczniów m.in. w zdrowym rozwoju, rozładowywaniu napięcia oraz rozwijaniu relacji społecznych. 

Ustrukturyzowane i zwizualizowane pomoce daltońskie w klasach wspierają uczniów w procesie rozwijania współpracy, samodzielności, odpowiedzialności oraz autorefleksji. 

Przestrzeń szkolna odpowiada również na potrzeby aktywnego rozwoju oraz posiada strefy odpoczynku. Są wyposażone w szachy, biblioteczki, kąciki do odpoczynku. 

Szkoły Academy International są umiejscowione w bezpiecznym otoczeniu oraz dogodnych dla rodziców lokalizacjach.

 • Zorganizowana, uporządkowana przestrzeń i jej dobry wpływ na rozwój logicznego myślenia

  Z badań wynika, że uporządkowana przestrzeń wspiera rozwój logicznego myślenia u dziecka m.in. poprzez stymulowanie jego umiejętności rozpoznawania wzorców i zależności przestrzennych. Uczniowie i uczennice, którzy są otoczeni porządkiem i harmonijnym środowiskiem mają większą skłonność do myślenia abstrakcyjnego.

  Uporządkowane miejsce pozbawione chaosu daje im możliwość swobodnego przedstawiania obrazów w głębokim umyśle, co jest niezbędne do tworzenia nowych pomysłów oraz logiki ich realizacji. Dodatkowo mała ilość bodźców zewnętrznych obniża napięcie, związane z rozwojemu układu nerwowegou uczniów, które jest stałym elementem tak młodego umysłu. 

  Uporządkowanie środowiska umożliwia również łatwiejszy dostęp do informacji, a pozbawione chaosu, pełniej wspiera uczniów w nauce i skupieniu się na konkretnych danych i porządkowaniu informacji. Ponadto czyste otoczenie sprzyja powstawaniu nowego rodzaju myślenia oraz innowacyjności. Uczeń zainteresowany myśleniem logicznym najlepiej czuje się w takim otoczeniu, ponieważ zapewnia mu ono odpowiednie warunki do refleksji nad problemami, a ich umysł staje się bardziej otwarty na naukowe informacje oraz logikę potrzebną do ich zrozumienia.

 • Jakość jest jedną z naszych fundamentalnych wartości. Zarówno w kwestiach programowych, jak i w naszych standardach dotyczących np. używanych farb. Wszystkie pomieszczenia w naszych szkołach zostały pomalowane nietoksycznymi farbami,  które mają najniższą wartość emisji lotnych związków organicznych (LZO). 

  Warto podkreślić, że farby, których używamy są przyjazne dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Najwyższa jakość ekologicznej receptury naszych farb została potwierdzona za pomocą międzynarodowego certyfikatu Ecolabel – produkt ten posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 

  Ponadto nasze szkoły spełniają Europejskie wymagane normy sanitarne i przeciwpożarowe. Posiadamy atesty, które potwierdzają wysoki standard bezpieczeństwa. 

  W naszych placówkach posiadamy profesjonalny sprzęt filtrujący powietrze z wirusów, grzybów, alergenów oraz smogu.

 • W trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa stworzyliśmy wewnętrzne procedury zapewniające uczniom optymalny rozwój. Bezpieczeństwo i jakość to nasza baza. 

  Bezpieczeństwo i higiena to dla nas nie tylko czystość, uporządkowana przestrzeń i procedury bezpieczeństwa, ale przede wszystkim bezpieczna przestrzeń dla całego środowiska, zarówno w sensie mentalnym jak i psychofizycznym. 

  Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której w pozytywnej komunikacji, zaufaniu, współtworzymy bliskie relacje. Podążamy za uczniem, wspieramy jego samodzielnie podejmowane decyzje, tworzymy przestrzeń do popełniania błędów. Młody człowiek wzrastając w takim środowisku ma większe szanse na optymalny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa. Może odkryć własną moc, zbudować zaufanie do siebie oraz samodzielnie podejmowanych decyzji. 

 • Nasi uczniowie mają do swojej dyspozycji ogród, w którym rozwijają się i odpoczywają. Znajduje się tam też mini boisko. Dzięki temu, każdy nowy rok szkolny w Academy International to nowa przygoda w zielonym otoczeniu.

Dołącz do Nas!

Wspólnie zadbajmy o Sukces Twojego Dziecka

Chcesz razem z nami budować wyjątkowe środowisko? Umów się na spotkanie. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do naszych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapraszamy!