• Dwujęzyczne
    placówki edukacyjne

Harmonogram rekrutacji AIK49 2024/2025.

Sprawdź zasady rekrutacji
do klasy 1 AI Karolkowa 49
w roku szkolnym 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

— 1 minuta

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Academy International Karolkowa 49 w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja wewnętrzna:

2 – 13 PAŹDZIERNIKA 2023 r.: sprawdzenie gotowości szkolnej do Academy International Karolkowa 49 kandydatów będących rodzeństwem uczniów AIK.

16 – 31 PAŹDZIERNIKA 2023 r.: spotkania rekrutacyjne rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkoli Academy International + testy gotowości dzieci do naszej szkoły.

Rekrutacja zewnętrzna:

6 LISTOPADA – 15 GRUDNIA 2023 r.: w przypadku wolnych miejsc do klasy pierwszej prowadzona będzie rekrutacja kandydatów spoza przedszkoli Academy International. Pierwszy etap: spotkanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka z dyrektor szkoły, drugi etap: testy gotowości dziecka do naszej szkoły.

18 – 22 GRUDNIA 2023 r.: wyniki rekrutacji.