academy international
academy international

FAQ

Zerówka czy pierwsza klasa – co jest najlepsze dla sześciolatka?

Po wielu perturbacjach w polskim systemie edukacyjnym ustanowiono kompromisowe rozwiązanie – obowiązek szkolny dla dzieci kończących 7 lat wraz z prawem do edukacji szkolnej dla sześciolatków. Oznacza to, że każdy rodzic sześciolatka staje przed indywidualnym wyborem: zerówka czy pierwsza klasa?

Jak sprawdzić, czy sześciolatek jest gotowy na podjęcie nauki w szkole?

Każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim własnym tempie, a szósty rok jego życia do najłatwiejszych niestety nie należy. Sześciolatek charakteryzuje się pewną sprzecznością, gdyż z jednej strony – ze względu na swoją samodzielność i zaradność – czuje się już "dorosły", z drugiej zaś targają nim różnorodne emocje.

Etap szóstego roku życia cechuje intensywny rozwój ruchowy, emocjonalny oraz społeczny. Z tego też powodu stworzono narzędzie gotowości szkolnej, które określa stopień umiejętności pożądanych w klasie 1. Pod koniec roku szkolnego rodzice otrzymują wyniki całorocznej analizy dojrzałości szkolnej sześciolatka, przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola. Można także skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują materiały przydatne w analizie rozwiniętych przez sześciolatki umiejętności.

Należy pamiętać, że każdy rodzic ma prawo do indywidualnej konsultacji z doświadczonym pedagogiem w sprawie gotowości szkolnej swojego dziecka. Ostateczna decyzja powinna być dobrze przemyślana, gdyż rzutuje na przyszłość najmłodszych. Jeśli sześcioletnie dziecko potrafi zapanować nad swoimi intensywnie rozwijającymi się emocjami, dogaduje się z rówieśnikami i dobrze współpracuje w grupie, jest sprawne i samodzielne, a także potrafi już pisać i czytać, warto rozważyć zapisanie go do klasy pierwszej. Zerówka ma na celu przygotowanie sześciolatków do podjęcia nauki w szkole, jeśli jednak dane dziecko wykazuje się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami emocjonalnymi, społecznymi i ruchowymi, pobyt w zerówce może zmarnować jego rok edukacyjny.

Oferta Academy International dla dzieci 6-letnich

Mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci oraz ich indywidualne potrzeby, Academy International oferuje dla sześciolatków zarówno zerówkę, jak i pierwszą klasę.

W naszej szkole możliwa jest także osobna konsultacja z psychologiem, który po przeprowadzeniu diagnozy gotowości szkolnej dziecka poinformuje rodziców, na jakim etapie rozwoju jest ich dziecko i czy jest już gotowe do podjęcia nauki w szkole. To od rodziców zależy, gdzie zapiszą swoje sześcioletnie pociechy, a my dopilnujemy, by rozwijały się zgodnie ze swoimi możliwościami i w swoim tempie.