• Двомовні
    навчальні заклади

AIK49 Розклад набору на 2024/2025 рік.

Перевірте правила набору
до 1 класу AI Karolkowa 49
у навчальному році 2024/2025

Metoda i program nauczania

Nasza autorska metoda rozwoju i kształcenia odpowiada na edukacyjne potrzeby XXI wieku. Poznaj nasz patent na sukces

“Edukacja jest paszportem do przyszłości, bo jutro należy do tych, którzy przygotowują się do niej dzisiaj.“

- Малкольм Ікс

Kierunek Przyszłość. Żyjemy na przełomie światów

Sztuczna inteligencja pojawiła się w naszym życiu szybciej niż sądziliśmy. Edukacja przyszłości już teraz coraz sprawniej łączy wiedzę, sztuczną inteligencję oraz umiejętności oparte na kompetencjach kreatywnych takich jak: wyobraźnia, empatia, krytyczne myślenie, sprawna komunikacja, inteligencja emocjonalna, umiejętność pracy zespołowej.

W edukacji skoncentrujemy się na inkluzywności oraz wzroście znaczenia umiejętności, które odróżnią pracę ludzi od robotów, AI czy innego rodzaju systemów informatycznych. Edukacja będzie bazowała na power skills, kiedyś zwanymi soft skills, a także na indywidualnych uzdolnieniach i zainteresowaniach młodych ludzi. Osoby pracujące z uczniami będą mentorami, coachami procesu rozwojowego kształtującego u uczniów motywację w oparciu o efektywność oraz praktykowanie. 

W AI już dziś wspieramy dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji przyszłości, przygotowując je do życia we współczesnym świecie i do zmian, które w nim zaszły.

Двомовне викладання

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith

W AI działania edukacyjne realizujemy w dwujęzycznym środowisku. Biegłe posługiwanie się dwoma lub więcej językami, w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, ma same zalety. Nauka języków od najmłodszych lat wpływa na rozwój mózgu i zdolności poznawcze. 

Wyniki raportu „Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity” wykazują, duże prawdopodobieństwo, że wielojęzyczność promuje myślenie kreatywne, rozumiane jako klucz do uzyskania ekonomicznego i społecznego sukcesu.

Власний метод розробки

Odpowiadając na potrzeby rozwojowe młodego człowieka stworzyliśmy dwujęzyczne środowisko, w którym połączyliśmy wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobowości. W centrum naszych działań znajduje się dziecko. Podążamy za nim i wspieramy w taki sposób, by nie ograniczać jego kreatywności i poczucia odpowiedzialności. Wspólnie koncentrujemy się na wypracowaniu osobistej ścieżki jego rozwoju.

Natomiast młody człowiek odkrywa własny potencjał, rozwija pewność siebie, świadomość emocjonalną, buduje zaufanie do siebie oraz do swoich możliwości. Doskonali umiejętności osobiste (m.in. świadomość emocji, radzenie sobie ze stresem, umiejętność uczenia się) oraz interpersonalne (m.in. budowanie relacji, współdziałanie z innymi osobami). Poszukuje rozwiązań w trudnych sytuacjach z otwartością na nowe koncepcje.

Synergia środowiska sukcesu zbudowanego na wartościach oraz autorskiej metodzie rozwoju i kształcenia, jest naszym kluczem do sukcesu dla całego naszego środowiska.

Обирайте програмні новинки для вікової групи, яка вас цікавить. Ми з нетерпінням чекаємо на вас.

„Aby czegokolwiek nauczyć się trwale musisz to widzieć, słyszeć i czuć” — Tony Stockwell

Вибір рівня об'єкта:

Програма розвитку особистості "PRO"

“Dzieci rodzą się ze skrzydłami – z naturalną pewnością siebie”.

Fundamentem naszej autorskiej metody rozwoju i kształcenia jest program rozwoju osobowości “PRO”. Stanowi on bazę działań edukacyjno-wychowawczych AI. Rozszerzony jest o realizację elementów z projektu planu daltońskiego takich jak: kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współpracy oraz autorefleksji, które to elementy z sukcesem realizujemy w placówkach już od kilku lat, adaptując program również do środowiska domowego.

Placówki Academy International przeszły certyfikację Dalton International Polska.Realizując program dzieci uczą się poprzez doświadczanie w formie zabawy. Rozwijają skrzydła, budując pełną, pozytywną osobowość. Praktykują codziennie rytuały sukcesu, które są pomocnym narzędziem budującym poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, zaufanie do siebie, empatię, motywację wewnętrzną oraz konsekwencję i systematyczność.

Wspieramy dziecko w rozwijaniu samodzielności. Każde z dzieci codziennie ma szansę na odnoszenie mniejszych i większych sukcesów osobistych. Dzięki możliwościom podejmowania samodzielnego działania oraz rozwijania własnych talentów i zainteresowań, dzieci rozwijają cechy, które na bieżąco pomagają im kształtować harmonijną osobowość. Poprzez świadomy rozwój i  edukacyjne działania będą sobie lepiej radziły w przyszłości, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało im problemów. Dzieci zbudują wiarę we własne możliwości oraz nabiorą zaufania do siebie. Znacząco wzrośnie też ich pewność siebie i poczucie niezależności, sprawiając, że lepiej poczują się w grupie i łatwiej nawiążą relacje oparte na współpracy.

Двомовність

Dziecięca ciekawość nie zna granic, a najlepsze co możemy zrobić dla rozwoju i przyszłości swojego dziecka to umiejętnie ją zaspokajać i mądrze podsycać.

Małe dzieci w wieku przedszkolnym cały czas intensywnie pracują nad rozwojem mowy i  języka ojczystego – doskonalą wymowę wszystkich dźwięków, przyswajają rodzimą składnię i morfologię. Wykorzystują swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka”, coraz sprawniej komunikując się z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Ten naturalny proces nauki mowy kończy się dopiero w wieku około 8 – 9 lat. W Academy International bazując na wiedzy jak dzieci w naturalny sposób uczą się języka ojczystego, wprowadziliśmy nauczanie dwujęzyczne. Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej oparliśmy na integracji dwóch metod – metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) wraz z częściową immersją językową zwaną “zanurzeniem” w języku. Proces uczenia się języka drugiego, przebiega analogicznie do nauki języka ojczystego, z wykorzystaniem tych samych mechanizmów. Dzieci poprzez zanurzenie w języku angielskim, osłuchują się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych dla nich sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie  jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe – samodzielnie używać. W świat języka obcego wprowadzamy dzieci bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym – „zanurzamy” je w języku obcym, tak samo jak były „zanurzane” w języku ojczystym od momentu urodzenia.

Najmłodsi poznają  język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch lub kilku językach. Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie dziecko będzie oczywiście popełniało błędy. Zadaniem naszym nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji jak najczęściej się tylko da. Dzieci nawet nie wiedzą, że się uczą. Wspaniale się bawią. A efekty są niesamowite.

Każdą grupę przedszkolną prowadzą dwie nauczycielki: polskojęzyczna i anglojęzyczna. Nasz angielski startuje już w żłobku, dzięki czemu szybko staje się dla naszych podopiecznych jednym z naturalnych sposobów porozumiewania się. Wiemy, że maluchy też uwielbiają ten język. Śpiewają, rymują, wyliczają. They ❤ English. Na co dzień wszyscy razem, z różnych kultur, środowisk i państw, poprzez język budujemy środowisko międzynarodowe. 

 

Іспанська - друга іноземна мова

Już od grupy 5-latków dzieci uczą się dodatkowo drugiego języka obcego – hiszpańskiego.

Привіт! Я говорю іспанською. Навіщо вчити іспанську?

Понад 345 мільйонів людей у всьому світі розмовляють іспанською.

Вона є четвертою - після китайської, англійської та гінді - за кількістю носіїв у світі.

Іспанська є офіційною мовою в 21 країні.

Іспанською, приблизно 960 газет.

254 телеканали транслюють іспанською мовою.

Іспанською розмовляють журналісти на 480 радіостанціях.

Знаючи іспанську мову, ви можете читати книги Сервантеса, Ісабель Альєнде, Варгаса Льйоси, Гарсії Маркеса або Хуліо Кортасара, серед інших, в оригіналі.

Program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – „MATH 2.0”

Myślenie matematyczne jest sposobem pojmowania świata, jego elementów i relacji między nimi. Jest także świetnym treningiem myślenia logicznego. Nasz autorski program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – „MATH 2.0” jako innowację realizujemy już od grupy dzieci dwuletnich. U najmłodszych koncentrujemy się na budowaniu zaufania do siebie. W przedszkolu skupiamy się na rozwijaniu u dzieci umiejętności matematycznych poprzez świadome działania poznawcze, budowanie zaufania do swoich umiejętności, brak lęku przed porażką, konsekwentne dążenie do rozwiązania i odkrywania nowego. W edukacji matematycznej dzieci najważniejsze są ich doświadczenia i praktykowanie. Dlatego też nasz program jest zbudowany z atrakcyjnych, twórczych działań realizowanych w formie zabawy. Jednym z innowacyjnych elementów programu jest nauka gry w szachy dla wszystkich dzieci z grup 5- i 6-latków.  Ponadto program składa się m.in z: podstaw kodowania i programowania, budowania i rozwiązywania prostych zadań z treścią, różnorodnych roszad, łamigłówek, szarad słownych

Umiejętność logicznego myślenie, w przyszłości analiza i wnioskowanie, to kapitał na przyszłość

Здоровий спосіб життя

Program AI Healthy lifestyle w przedszkolu i żłobku wspiera u dziecka budowanie  świadomego życia, łącząc rozwój aktywności fizycznej,  zdrowych nawyków żywieniowych z  dbaniem o siebie oraz naszą planetę. To również budowanie u dziecka świadomości jak być wrażliwym i uważnym na potrzeby swoje oraz innych. 

Ruch, edukacja żywieniowa oraz ekologia to podstawa naszych codziennych aktywności z dziećmi.  Pokazujemy jak być zdrowym i jak być szczęśliwym żyjąc na czystej planecie. Działania te dodatkowo rozszerzyliśmy realizując z dziećmi różnorodne eventy m.in.:  warsztaty kulinarne, warsztaty botaniczne.

Програма особистого розвитку

Програма розвитку особистості PRO - "Я - молодий лідер"

Program rozwoju osobowości PRO – „Jestem młodym liderem” jest fundamentem naszej autorskiej metody rozwoju i kształcenia. Stanowi bazę wszystkich działań edukacyjno-wychowawczych AI. W przemyślany sposób łączy rozwój umiejętności miękkich wraz z kształtowaniem cech liderskich. Młody człowiek korzystając z programu uczy się odkrywać własną moc. Z każdym dniem coraz śmielej wyraża swoje zdanie, a stres zamienia w siłę napędową. Każdy sukces zwiększa jego wiarę w siebie, co przekłada się na wzrost umiejętności korzystania ze swojego potencjału. Systematyczne praktykowanie w różnorodnych sytuacjach pozytywnego przywództwa, sprawne zarządzanie sobą, bycie samodzielnym, umiejętność współpracy, odpowiedzialność, autorefleksja – to ważne kompetencje, które pozwalają każdemu z nas odnosić sukcesy w życiu codziennym. 

Stawiamy na rozwój ucznia poprzez praktykowanie i doświadczanie. Proponujemy uczniom  udział w różnorodnych programach oraz projektach m.in. takich jak: „TEDxKids”, praca przy wolontariacie, tworzenie i udział w debatach oraz inne zgodne z harmonogramem wydarzeń.

У школах Академії Інтернешнл впроваджуються окремі елементи Дальтон-педагогіки. 

W codziennej pracy koncentrujemy się na rozwijaniu samodzielności uczniów.  Jest to świadomy i systematyczny proces, który przebiega zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i w trakcie wszystkich pozostałych działań edukacyjno-wychowawczych. Uczeń nabiera większego zaufania do swoich umiejętności, zaczyna podejmować samodzielne decyzje. Staje się odpowiedzialny, chętny do współpracy, a poczucie niezależności sprawia, iż lepiej  czuje się w grupie, łatwiej nawiązuje oraz buduje relacje oparte na zaufaniu.

Двомовність

Celem edukacji językowej w szkołach AI jest stworzenie uczniom środowiska dwujęzycznego, w którym zdobędą doskonałe umiejętności językowe. Ważne dla nas jest, żeby uczniowie wykształcili w sobie płynność językową, dzięki której będą potrafili zdobywać nową wiedzę w tym języku, będą przyzwyczajeni do myślenia i swobodnego porozumiewania się w dwóch językach . Edukacja dwujęzyczna jest dla nas również punktem wyjścia do otwarcia na środowisko międzynarodowe, dające uczniom szansę obcowania z rówieśnikami z różnych stron świata. 

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej w placówkach AI oparliśmy na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej. 

W naszych szkołach podstawowych przyjęliśmy model dwujęzyczności, polegający na nauczaniu w języku angielskim wybranych przedmiotów. W programie dwujęzycznym nasi uczniowie w ciągu tygodnia realizują 10-12 godzin lekcyjnych języka angielskiego. Uczniowie przygotowują się do egzaminów British Council: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE. 

Uczniowie w naszych szkołach mogą pochwalić się 100-procentową zdawalnością testów językowych British Council.

Ze szkół Academy International rekrutują się liczni uczestnicy konkursów językowych, m.in. finalista i laureat konkursu kuratoryjnego z j. angielskiego na poziomie wojewódzkim (2019).

Іспанська - друга іноземна мова

Już od klasy „zero” program edukacji lingwistycznej naszej szkoły przewiduje naukę języka hiszpańskiego, jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Program podstawowy obejmuje dwie godziny języka hiszpańskiego tygodniowo. Uczniowie osiągną sprawność komunikacyjną w posługiwaniu się językiem hiszpańskim.

Привіт! Я говорю іспанською. Навіщо вчити іспанську?

Ponad 345 milionów ludzi na świecie posługuje się hiszpańskim.

To czwarty – po chińskim, angielskim i hindi – pod względem liczby posługujących się nim ludzi na świecie.

Hiszpański jest językiem urzędowym w 21 państwach.

W języku hiszpańskim wydawane jest ok. 960 gazet.

254 kanałów telewizyjnych nadaje w języku hiszpańskim.

Po hiszpańsku mówią dziennikarze w 480 stacjach radiowych.

Dzięki znajomości języka hiszpańskiego, w oryginale, można przeczytać m.in. książki Cervantesa, Isabel Allende, Vargasa Llosa, García Márqueza czy Julio Cortazara.

Розширена математика

Program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – “Rozszerzona matematyka”

Jesteśmy przekonani, że matematyka jest dla wszystkich, nie tylko „dla wybranych”, a kluczem do sukcesu jest umiejętność przekazania wiedzy matematycznej w sposób ciekawy i dostosowany do wieku dziecka.

Z sukcesem kontynuujemy w szkołach AI autorski program rozwoju umiejętności, myślenia matematycznego oraz logicznego – “Rozszerzona matematyka – “Math 2.0”. Realizację programu rozpoczęliśmy już w naszych żłobkach i przedszkolach. Wspiera on uczniów w rozwijaniu kreatywnego oraz krytycznego myślenia. Nasi podopieczni rozwijają nie tylko myślenie kreatywnie i logicznie, ale przede wszystkim uczą się wychodzić poza utarte schematy. Uczą się analizować, wnioskować, rozwiązywać problemy, pokonywać bariery oraz nabierają zaufania do siły własnego intelektu. Znajdują niestandardowe rozwiązania w działaniu oraz rozbudzają swoją ciekawość światem. 

Umiejętność logicznego myślenia, kompetencje analityczne, analiza i wnioskowanie, to kapitał na przyszłość. Systematycznie zatem wspieramy uczniów w rozwijaniu i doskonaleniu tych kompetencji od najmłodszych lat

“Rozszerzona matematyka Math 2.0” jest realizowana we wszystkich klasach szkoły podstawowej w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Celem programu jest wspieranie ucznia w rozbudzeniu ciekawości światem, rozwijaniu logicznego myślenia, wyćwiczeniu umiejętności matematycznych oraz systematyczne praktykowanie,  umiejętności koncentracji oraz skupiania uwagi na zadaniu. Uczeń rozwija również myślenie matematyczne. 

Ważną częścią programu są szachy. Są to zajęcia realizowane przez wszystkich uczniów w klasach 1-3. Szkoła przeszła certyfikację programem “Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu”.

Програма "Здоровий спосіб життя

Balans w życiu łączący sferę fizyczną, psychiczną oraz duchową,  tworzy fundament naszego autorskiego programu Healthy lifestyle. Świadome życie to między innymi dbanie o zdrowie fizyczne z rozwijaniem zdrowych nawyków oraz dbaniem o naszą planetę. To również, a może przede wszystkim, bycie świadomym, wrażliwym człowiekiem, uważnym na potrzeby swoje oraz całego otoczenia bliskiego i dalekiego.

Програма розвитку підприємництва - пілотна програма AI Wawer

Rozwijanie przedsiębiorczości przydaje się każdemu niezależnie od tego, co robimy w życiu. Umiejętności przedsiębiorcze kształtowane od najmłodszych lat pomagają stać się samodzielnym, podnieść swoje kompetencje oraz z sukcesem przejść przez życie. 

Nasz program ma na celu umożliwienie młodemu człowiekowi rozwinięcia takich cech przedsiębiorczości jak: proaktywna postawa, otwartość, zdolność przewidywania rozwoju sytuacji, odporność na porażkę, gotowość na zmiany. Korzystamy z programu “ABC Ekonomii”oraz współpracujemy z Politechniką Warszawską realizując Program Ekonomii, przystosowując go do działań z uczniami w szkole podstawowej. 

Przeplatamy edukację finansową z ekologiczną (oszczędzanie wody, prądu, światła, segregacja śmieci). Starsze dzieci wspieramy w wyznaczaniu sobie celów. Wspólnie je analizujemy i wyznaczamy hierarchię – co wniesie do ich życia, jakie kroki trzeba będzie wykonać, by osiągnąć cel, ile zajmie to czasu i wysiłku. W trakcie staramy się być dla nich wsparciem. Udzielamy rad, gdy zostaniemy o to poproszeni i trzymamy kciuki za ich sukces.

Umożliwiamy uczniom działania i rozwijanie swojej proaktywności.  Oferujemy im przestrzeń do praktykowania i rozwijania przedsiębiorczych kompetencji. Poprzez działania najlepiej zrozumieją cechy przedsiębiorczości, zdobędą umiejętność bycia proaktywnym, zaradnym oraz samodzielnym. 

Якими є наслідки підприємництва?

Bycie przedsiębiorczym ma duży wpływ na nasze życie. Czujemy się za nie odpowiedzialni, bierzemy sprawy w swoje ręce. 

Podejmujemy samodzielne, świadome decyzje, które mają wpływ na efekty naszego działania i większą skuteczność.

Приєднуйтесь до нас!

Wspólnie zadbajmy o Sukces Twojego Dziecka

Chcesz razem z nami budować wyjątkowe środowisko? Umów się na spotkanie. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji do naszych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapraszamy!

Приєднуйтесь до нас!