academy international
academy international

Wawer

AI_SukcesTwojegoDziecka-02

Realizując polsko-amerykański program edukacyjny i rozwijając autorskie programy edukacyjno-wychowawcze, każdego dnia działamy z myślą o sukcesie naszych wychowanków.

Academy International Wawer to nasza pierwsza szkoła, w której od września 2020 roku wprowadzamy elementy amerykańskiego programu edukacyjnego, zapewniającego dzieciom płynną znajomość języka angielskiegoopanowanie matematyki na wysokim poziomie oraz umiejętność bycia liderem w każdej sytuacji.

Polsko-amerykański program edukacyjny to narzędzie, dzięki któremu połączymy rzetelne kształcenie z rozwijaniem kompetencji przyszłości. 

Amerykański program edukacyjny

academy_international_us_400Academy International Wawer to nasza pierwsza szkoła, w której od września 2020 r. wprowadzamy amerykański program edukacyjny stanu Nowy Jork. 

Podjęliśmy taką decyzję, by stworzyć naszym uczniom i nauczycielom wyjątkowe środowisko do wspólnej pracy i wzajemnej inspiracji.

Obecne w amerykańskim programie wartości, takie jak m.in. szczerość, otwartość, indywidualizm, orientacja na przyszłość i działanie są spójne z naszą filozofią i autorskimi metodami pracy, obejmującymi program "Jestem młodym liderem" i naukę logicznego myślenia.

Program będzie realizowany w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez native speakera ze Stanów Zjednoczonych.

Kompetencje przyszłości

kompetencjeNasze dzieci niebawem staną przed nowymi wyzwaniami, związanymi z dynamicznie zmieniającym się światem i stylem życia.


W Academy International już dziś przygotowujemy wychowanków do nadchodzących zmian, rozwijając w nich kompetencje przyszłości.

W naszych placówkach z powodzeniem uczymy dzieci kreatywności, pewności siebie, samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

Tak pracujemy na Sukces Twojego dziecka.

Autorski program "Jestem młodym liderem"

jml_subpage"Jestem młodym liderem" to autorski projekt edukacyjny Academy International, który uzupełnia programy nauczania o rozwój cennych kompetencji liderskich.

Program rozwija u dzieci odwagę, odpowiedzialność, samodyscyplinę i umiejętność koncentracji. Nasi młodzi liderzy uczą się tworzenia klarownego przekazu, rozwiązywania problemów, współpracy oraz inicjatywy w działaniu.

Dzięki tym umiejętnościom uczniowie szkół Academy International zdobędą konkretne narzędzia, by inspirować, motywować, efektywnie pracować w zespole i mądrze nim przewodzić.

Program "Jestem młodym liderem" jest realizowany we wszystkich klasach przez cały rok szkolny.

Nauka logicznego myślenia oraz rozszerzona matematyka

logicW Academy International wiemy, że umiejętność logicznego myślenia i sprawne posługiwanie się matematyką to kompetencje nieodzowne do odniesienia sukcesu niemal w każdej dziedzinie. 

Zaniedbanie tego obszaru w dzieciństwie często okazuje się w dorosłym życiu stratą nie do odrobienia, dlatego już w najmłodszych klasach uczymy dzieci gry w szachy i wprowadzamy autorski program "Gimnastyka umysłu". Posiadamy certyfikat "Szkoła przyjazna szachom". 

Od klasy czwartej logiczne myślenie rozwijamy dzięki rozszerzonemu programowi matematyki, realizowanemu w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Efekt? Nasi uczniowie osiągają wysokie noty na testach matematycznych i godnie reprezentują Academy International w konkursach zewnętrznych.

Skontaktuj się z nami

Akceptuję regulamin
* Pola obowiązkowe