academy international
academy international

Wawer

wawer_300Academy International Wawer to najmłodsza placówka w naszej sieci.

Położona z dala od centrum Warszawy, w spokojnym zakątku między dwoma ważnymi ciągami komunikacyjnymi Wawra (ulicami Widoczną i Patriotów oraz Traktem Lubelskim) może okazać się świetnym wyborem zarówno dla rodziców dzieci z najbliższej okolicy, jak i tych dojeżdżających co rano z podwarszawskich gmin.

W Wawrze czeka na dzieci świeżo odnowiony, komfortowy budynek z jasnymi i dobrze wyposażonymi salami. Mamy również świetlicę, salę do ćwiczeń, jadalnię oraz ogród z placem zabaw. Placówka dysponuje własnym parkingiem.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat. AI_SukcesTwojegoDziecka-02

 

Dwujęzyczność

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej w placówkach Academy International oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to jednoczesne przekazywanie treści z nauczanych dziedzin i naukę języka obcego. W czasie zabaw i codziennych czynności dziecko styka się z otoczeniem, opisywanym przez nauczyciela w języku angielskim.

W grupach przedszkolnych nauka angielskiego przez zabawę trwa kilka godzin dziennie. Dzieci realizują cykle edukacyjne zgodnie z programem. We wszystkich placówkach Academy International część komunikacji z dziećmi odbywa się wyłącznie w języku angielskim – dzieci mają okazję obcować z językiem nie tylko podczas zajęć, ale także na placu zabaw czy w szatni. Pozwala to naszym wychowankom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dodatkowo, w grupach pięcio- i sześciolatków uczymy dzieci drugiego języka obcego – hiszpańskiego.

Nauka logicznego myślenia

Logiczne myślenie czy inaczej rozumowanie to kluczowa ludzka umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój. 

Wiele lat doświadczenia w pracy z dziećmi pokazało nam, że odpowiedni dobór zabaw, gier, zagadek, zadań, ale i sposobu uczenia wpływa na zdolność logicznego myślenia oraz rozwój kreatywności. Dlatego w placówkach Academy International realizujemy nasz autorski program "Mądra Główka-Łamigłówka". 

Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Wśród młodszych dzieci wdrażamy go poprzez zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia słowno-rysunkowe. W pracy z dziećmi starszymi większy nacisk kładziemy na gry logiczne, takie jak np. warcaby, a dla najstarszych dzieci – pięcio- i sześciolatków – szachy. Posiadamy certyfikat "Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu".

Praca w środowisku daltońskim

Działania wychowawcze realizujemy w oparciu o międzynarodowy program "Dalton International". Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u dzieci samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy je do refleksji. 

Rozwijając te kompetencje u wychowanków pomagamy im budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, dzięki czemu realizują z pasją swoje cele i spełniają marzenia. Zachęcamy dzieci do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania.

W proces wychowawczy angażujemy rodziców, których zapraszamy na szkolenia, prezentacje i zajęcia otwarte. Dbamy o spójność aktywności proponowanych przez naszą placówkę, tworząc tym samym solidny fundament dla kształtowania osobowości dziecka.

Skontaktuj się z nami

Akceptuję regulamin
* Pola obowiązkowe