Przedszkole

Inspirujące i kreatywne środowisko dla każdego dziecka

Co wyróżnia nasze placówki? Na każdym etapie rozwoju nie tylko przekazujemy wiedzę dostosowaną do wieku dziecka, ale przede wszystkim rozwijamy jego zdolności oraz kształtujemy nowe umiejętności.

Dbamy, by dzieci w naszych przedszkolach były samodzielne, odważne, odpowiedzialne oraz chętne do współpracy. Dajemy naszym podopiecznym przestrzeń do wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji oraz kreatywności.

Pokazujemy dzieciom, że wykorzystując własny potencjał we współpracy z innymi są w stanie osiągnąć znacznie więcej, a jednocześnie świetnie się bawić.

A wszystko po to, by wyrosły na otwartych na świat i mierzących wysoko młodych ludzi. Aby w dorosłym życiu osiągały wyznaczone przez siebie cele niezależnie od tego, czy zechcą zostać astronautami, ekonomistami, lekarzami, sportowcami, czy artystami – gdziekolwiek na świecie.

Przedszkole Centrum

Przedszkole Wilanów

Przedszkole Żoliborz