Pomagamy Twojemu dziecku odnieść sukces!

Przez ponad 20 lat jako pierwsza sieć przedszkoli niepublicznych, a następnie niepublicznych placówek edukacyjnych, wypracowaliśmy cenione metody pracy z dziećmi. Wiemy jak bawić, by rozwijać nowe umiejętności naszych podopiecznych oraz jak sprawić, by nauka stała się fascynującą przygodą.

Budujemy w dzieciach poczucie własnej wartości oraz odwagę, by wytrwały na niełatwej drodze do osiągnięcia swoich celów i spełnienia swoich marzeń.

Nowatorski program dwujęzycznej edukacji językowej, oparty o CLIL
i immersję językową

Począwszy od grup żłobkowych, poprzez przedszkola i szkołę komunikujemy się z dziećmi w języku angielskim, dzięki czemu staje się on dla naszych podopiecznych naturalnym i codziennym sposobem porozumiewania się.

Praca w środowisku daltońskim

Samodzielność jest jedną z naturalnych potrzeb dziecka i kluczem do kształtowania jego osobowości. Dlatego w Academy International działamy według założeń pedagogiki daltońskiej, której głównym celem jest rozwój u dzieci niezwykle potrzebnych w życiu umiejętności, takich jak: samodzielność, odpowiedzialność za własne działania, umiejętność współpracy w grupie oraz refleksji.

Aktywna współpraca z rodzicami

Jesteśmy przekonani, że do pełnego i szczęśliwego rozwoju dziecka potrzebna jest ścisła współpraca na linii żłobek, przedszkole, szkoła – dom. To rodzice znają swoje dzieci najlepiej i mają największy wpływ na ich rozwój, dlatego zachęcamy do aktywnego włączenia się w życie placówek i stwarzamy ku temu wiele ciekawych możliwości.

Nasze projekty

W Academy International realizujemy szereg angażujących projektów edukacyjnych, dedykowanych dzieciom w grupach żłobkowych, przedszkolnych oraz w szkołach. Dla naszych podopiecznych wspólne zdobywanie wiedzy oraz poznawanie otaczającego je świata to niezmiennie fascynująca przygoda!