Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2022

Poniżej z dumą przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasisty naszych 18 absolwentów.
Średnia wyników ze wszystkich przedmiotów to 88,4%.
12 osób otrzymało wynik 100% z języka angielskiego.
11 osób miało wynik ponad 90% z matematyki, w tym 3 osoby uzyskały 100%.
W sumie nasi uczniowie napisali egzamin na 100% 16 razy! 🏆
Gratulujemy!👏👏👏