Rozszerzony program matematyki

Rozszerzony program matematyki w przedszkolu i szkole

Zarówno w przedszkolach, jak i szkołach realizujemy rozszerzony program matematyki. Dzieci z naszych przedszkoli uczymy matematyki, opierając się na metodyce prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Obejmuje ona orientację przestrzenną, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikację, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicję geometryczną oraz zapisywanie czynności matematycznych.

W nauce każdemu dziecku towarzyszy miś. W szkołach również uczymy matematyki w rozszerzonym zakresie w stosunku do obowiązującej podstawy programowej. W klasach 1-3 dodatkowe zadania matematyczne wplecione są w realizację naszego autorskiego projektu „Gimnastyka umysłu”. W klasach 4-8 matematyki uczymy w wymiarze 6 godzin tygodniowo.