Rekrutacja uzupełniająca w Academy International Karolkowa

Zapraszamy, dołącz do nas! Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/ 2022 w Academy International Karolkowa 49 do klasy 1, 4 oraz 6. ‼Ważne: Otwieramy nabór do drugiej nowo tworzonej klasy 1. Cieszymy się bardzo! Dodatkowo prowadzimy rekrutację do klasy 4 oraz 5. Dziękujemy za docenienie naszej pracy! Co nas wyróżnia:

???? Academy International – 25 lat doświadczenia.

???? 21 pozycja w rankingu warszawskich szkół publicznych i niepublicznych po egzaminie ósmoklasisty.???? Spójność oraz ciągłość programowa. W planach otwarcie liceum z klasą IB.

???? Dwujęzyczność – Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej oparty na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej. Uczniowie realizują 10 godzin języka angielskiego tygodniowo. Średnia z języka angielskiego podczas egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. wynosiła 95%. Przygotowujemy do egzaminów Cambridge. Nasi uczniowie zdają egzaminy: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, kończąc klasę ósmą egzaminem FCE. Zdawalność egzaminów wynosi 100%. Nasze szkoły to certyfikowane centra egzaminacyjne Cambridge.

???? Drugi język obcy – hiszpański.

???? Program rozwoju osobowości “Jestem Młodym Liderem” rozwija cechy liderskie oraz umiejętności miękkie. Pozwala odkryć własną moc. Uczy wyrażania swojego zdania i pokazuje, jak zamieniać stres w siłę napędową. Pomaga również uwierzyć w siebie, a także wykorzystywać swój potencjał w osiąganiu wyznaczonych celów. Pozytywne przywództwo, współpraca, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność autorefleksji to ważne kompetencje, które pozwolą odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

???? Program rozwoju logicznego myślenia wzmacnia kreatywność oraz krytyczne myślenie. Jednym z elementów programu są zajęcia szachowe dla uczniów w klasach 1-3 oraz rozszerzona matematyka, które realnie wspierają rozwój logicznego myślenia.Synergia tych wyróżników zapewnia Twojemu Dziecku Sukces!Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dyrektorem szkoły.

Umów się na spotkanie z dyrektorem już dziś!