Przedłużenie zamknięcia placówek edukacyjnych

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,

Decyzją Rządu zamknięcie placówek edukacyjnych zostaje przedłużone do 26 kwietnia. Informujemy, że placówki Academy International, również pozostają zamknięte. Zajęcia w dalszym ciągu będą odbywały się w trybie online. Przełożony zostaje również egzamin ósmoklasisty. O jego dacie zostaniemy poinformowani na trzy tygodnie przed planowanym terminem.