Homeschooling, czyli wszystko co trzeba wiedzieć o nauczaniu domowym

Homeschooling

Czy można opanować materiał szkolny bez wychodzenia z domu? Jak najbardziej! Jedną z metod, która na naszych oczach staje się trendem jest homeschooling. Na czym polega nauczanie domowe i dlaczego rodzice coraz częściej decydują się na ten rodzaj edukacji?

Czym jest homeschooling

Chociaż homeschooling staje się coraz bardziej popularny, wcale nie jest wymysłem naszych czasów. Swój prawdziwy rozkwit przeżył w XIX wieku. Wtedy to co zamożniejsze rodziny najmowały tzw. guwernerów. To właśnie w ich ręce rodzice powierzali edukację własnych dzieci.

Oczywiście homeschooling to nie tylko lekcje odbywające się pod okiem zatrudnianej w tym celu wykwalifikowanej osoby. Rolę nauczyciela mogli pełnić rodzice bądź inni członkowie rodzin. Obecnie to właśnie matki i ojcowie stają się nauczycielami dla swoich pociech. Wspomnijmy tylko, że od 1991 roku ten rodzaj edukacji jest w Polsce dozwolony prawnie, jednak pod pewnymi warunkami.

Rozpoczynamy nauczanie domowe – o czym powinniśmy pamiętać?

Chociaż nauczania domowego w Polsce podejmują się rodziny z wyższym wykształceniem oraz przygotowaniem pedagogicznym, tak naprawdę do przejścia na homeschooling niepotrzebne są żadne szczególne kwalifikacje. W związku z tym rodzice nie muszą kończyć specjalistycznych studiów bądź kursów ani też starać się o jakiekolwiek certyfikaty. Nauczać w domu może każdy.

Jeśli już podjęliśmy decyzję, w pierwszej kolejności należy udać się do dyrektora szkoły. W myśl nowej ustawy szkoła musi znajdować się w tym samym województwie, na terenie którego zamieszkuje dziecko. Kolejnym wymaganiem jest uzyskanie pozytywnej opinii z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Następnie rodzice podpisują specjalne oświadczenia. Wyrażają w nich m.in. przyjęcie na siebie obowiązku nauczania dziecka, jak również potwierdzają, że zaznajomili się ze stosownymi regulacjami prawnymi.

Wady i zalety homeschoolingu

Zanim podejmiemy decyzję o przejściu w tryb nauczania domowego, warto rozważyć za i przeciw. Do niewątpliwych zalet homeschoolingu zaliczyć trzeba indywidualne podejście, kontrolę nad procesem przyswajania wiedzy czy możliwość poświęcenia dziecku większej ilości czasu. Rodzice, obserwując postępy swoich dzieci, mogą sięgać po nietradycyjne metody, które tchną nieco różnorodności w żmudny niekiedy proces nauczania.

Przeciwnicy homeschoolingu z pewnością wskażą na utrudnioną interakcję dziecka z rówieśnikami czy też konieczność poświęcenia życia zawodowego jednego z rodziców. Z drugiej strony bywa i tak, że trudna atmosfera w szkole lub negatywne relacje z innymi uczniami mogą niekorzystnie wpłynąć na postępy dziecka w nauce. Dodatkowo homeschooling oznacza więcej czasu wolnego. Dzieje się tak, ponieważ nauczanie domowe nie wymaga organizowania lekcji od godziny do godziny, jak to ma miejsce w szkole, jak również spędzania kolejnych kilku godzin dziennie nad zadaniami domowymi.

Edukacja domowa a formalności

Kto może nauczać w trybie domowym? Zgodnie z polskim prawem – rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka w wieku od 6 do 18 lat. Przed podjęciem edukacji domowej należy jednak spełnić szereg wymogów. Oprócz wspomnianej zgody dyrektora szkoły oraz opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy złożyć także własnoręcznie przygotowane oświadczenie. Rodzic lub opiekun dziecka wyraża, iż jest w stanie zapewnić dziecku warunki niezbędne do realizacji podstawy programowej na konkretnym etapie kształcenia. Ponadto przygotowuje treść zobowiązania, w którym zapewnia, że dziecko przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych. Osoby składające podanie o nauczanie domowe wyrażają także świadomość prawną swojej decyzji.

Dokumenty można składać przez cały rok, w wybranych przez siebie placówkach edukacyjnych na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Najlepiej, jeśli jest to szkoła, do której dziecko uczęszcza obecnie bądź też zostało jedynie przyjęte. Ubieganie się o możliwość nauczania domowego jest bezpłatne, a rozpatrzenie dokumentów nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.

Pomoc w domowej edukacji – skąd czerpać pomysły?

Chociaż dzieci uczące się w domu mają utrudniony dostęp do typowo szkolnych materiałów edukacyjnych, to tak naprawdę otwiera się przed nimi szeroka gama innych możliwości. Wiele zależy tu od kreatywności rodzica lub opiekuna, który dobrze, jeśli sam postawi na samorozwój. Może wykorzystywać własne pomysły, publikacje dostępne w prasie, w internecie czy bibliotekach publicznych.

W sieci znajdziemy również wspierające homeschooling edukacyjne platformy online. Cieszą się one coraz większym uznaniem rodziców, ponieważ nie tylko dostarczają innowacyjne pomysły, lecz także stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu dzieci do ważnych egzaminów. Niektóre instytucje jak np. Academy International zapewniają nie tylko rozszerzone nauczanie zwłaszcza o języki obce, lecz również dodatkowe zajęcia, wycieczki czy wyjścia na basen. Innowacyjność propozycji wspomnianej instytucji polega na wyjściu poza tradycyjne nauczanie oraz poza tradycyjny homeschooling. Dzięki temu zajęcia stają się ciekawsze, a dzieci łatwiej przyswajają większe zasoby wiedzy.

Dzieci uczących się w domu z roku na rok przybywa. Już przed paroma laty w Polsce było ich kilkanaście tysięcy. Od tego czasu trend nie słabnie, a kolejne rzesze rodziców rozważają skorzystanie z homeschoolingu. Dlatego z całą pewnością warto zadbać o jakość oraz wydajność nauczania domowego, aby przyniosło oczekiwane efekty.