academy international
academy international

FAQ

Jak wygląda adaptacja do dwujęzycznego przedszkola Academy International? Co robimy, aby dziecko szybko się zaaklimatyzowało?

W naszych dwujęzycznych przedszkolach realizujemy autorski program adaptacyjny "Uśmiechnięty przedszkolak". W sierpniu dziecko razem z rodzicami uczestniczy w placówce w dwudniowych, dwugodzinnych spotkaniach ze swoimi wychowawcami.

We wrześniu, przez pierwszych kilka dni pobytu dziecka rodzic lub wyznaczony opiekun może uczestniczyć wraz z dzieckiem w zajęciach realizowanych w placówce. Rodzic bądź opiekun uczestniczy we wszystkich zajęciach i zabawach, które się odbywają w tym czasie w placówce, tak by nie zaburzać pracy grupy i poczucia bezpieczeństwa u pozostałych dzieci, których rodzice nie mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych. Wychowawca decyduje, jak długo trwa okres adaptacyjny, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.