academy international
academy international

FAQ

Jak wybrać szkołę dla dziecka?

Na co zwrócić uwagę, dokonując wyboru szkoły podstawowej?

Mimo że wybór placówki edukacyjnej jest zawsze kwestią indywidualną, istnieje kilka ważnych elementów, które przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę.

Lokalizacja

Jeżeli decydujemy się na wybór placówki państwowej, jej lokalizacja nie zawsze musi nam odpowiadać. Przyjęcie dziecka do szkoły zależy bowiem głównie od miejsca jego zameldowania i tylko w nielicznych przypadkach może się zdarzyć, że dziecko zostanie przyjęte do szkoły, do której o to zawnioskujemy. To jednak zależy przede wszystkim od liczby dostępnych miejsc.

Łatwiej jest, gdy decydujemy się na szkołę prywatną. W zakresie lokalizacji mamy możliwość wyboru takiej placówki, która spełni nasze subiektywne oczekiwania. W chwili obecnej Academy International prowadzi w Warszawie dwie dwujęzyczne szkoły podstawowe. Pierwsza z nich działa w świetnie skomunikowanej okolicy centrum miasta (ul. Karolkowa 49), druga zaś została zlokalizowana w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych Wawra (ul. 27 Grudnia 52). 

Kontynuacja nauki w tej samej placówce

Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: pierwszy etap, tzw. wczesnoszkolny, który obejmuje klasy od 1 do 3 oraz etap drugi, obejmujący klasy od 4 do 8. Różnica pomiędzy nimi polega nie tylko na zakresie przedmiotów, ale dotyczy także nauczyciela prowadzącego – wychowawcy. W tym aspekcie ważne dla dzieci jest to, by kontynuowały naukę w tej samej placówce. Zmiana środowiska we wczesnym etapie, kiedy życie codzienne dziecka stale się zmienia, może wiązać się dla niego ze stresem. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które nie mają łatwości w nawiązywaniu nowych relacji.

W dwujęzycznej szkole podstawowej AI nauka w zakresie szkolnictwa podstawowego prowadzona jest przez cały czas jej trwania – od klasy 1 do klasy 8.

Kadra i wyposażenie szkoły

Niezwykle istotnym, jeśli nie kluczowym elementem, który należy brać pod uwagę przy wyborze najlepszej szkoły podstawowej dla dziecka, jest jej kadra oraz wyposażenie.

W Academy International zapewniamy dzieciom przestrzeń oraz dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych, a nasi nauczyciele to certyfikowani specjaliści w swoich dziedzinach.

Dostęp do stołówki

W szkole dziecko spędzać będzie większość swojego czasu w tygodniu. Niezwykle ważnym jest, aby miało ono wówczas zapewnione zbilansowane posiłki, odpowiednie do swojego wieku. W naszej placówce mamy pełną świadomość, jak ważne jest przygotowanie odpowiedniego jadłospisu. Dlatego posiadamy własną kuchnię, gdzie przygotowujemy dla dzieci posiłki z najwyższej jakości produktów.

Zajęcia dodatkowe

Nie bez znaczenia jest też program zajęć pozalekcyjnych, z których może korzystać dziecko. Rozwijanie jego pasji poza podstawowym programem nauczania kształtuje jego osobowość i pozwala mu realizować się na różnych płaszczyznach. Dostępność zajęć dodatkowych w tej samej szkole, do której uczęszcza na co dzień, jest dużym ułatwieniem dla rodziców.