academy international
academy international

FAQ

Czym jest program rozwoju logicznego myślenia?

Autorski program rozwoju logicznego myślenia, wzmacniania odporności emocjonalnej dziecka i budowania wiary w swoje możliwości.

Program "Mądra Główka-Łamigłówka" oparty jest o działania rozwijające myślenie oraz kreatywność dziecka, takie jak zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia słowno-rysunkowe.

W pracy z dziećmi nieco starszymi większy nacisk kładziemy na gry logiczne, takie jak np. warcaby, a przypadku najstarszych dzieci przedszkolnych – szachy. Celem nadrzędnym programu jest wzmacnianie odporności emocjonalnej ucznia oraz budowanie wiary we własne możliwości i naturalnej pewności siebie.

Program "Gimnastyka umysłu" przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i stanowi kontynuację programu "Mądra Główka-Łamigłówka", realizowanego w przedszkolach Academy International. Rozwija on zdolności właściwego wnioskowania, rozwiązywania problemów samodzielnie i w grupie, daje szansę na pokonywanie barier i trudnych sytuacji.

Kształci także spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, dzięki czemu wzbogaca procesy poznawcze dziecka oraz ma wpływ na jego rozwój umysłowy. "Gimnastykę umysłu" realizujemy za pomocą m.in.: eksperymentów naukowych, zagadek, quizów, krzyżówek, konstruowania map, burz mózgów, zabaw matematycznych i słownych.

W ramach programów logicznego myślenia, zarówno w przedszkolach jak i szkołach, uczymy naszych podopiecznych gry w szachy. Posiadamy certyfikat "Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu".