academy international
academy international

FAQ

Co to jest glottodydaktyka?

Nauka pisania i czytania, realizowana poprzez twórczą zabawę zgodnie z metodą autorstwa profesora Bronisława Rocławskiego.

Glottodydaktyka, czyli „wychowanie językowe", jest metodą przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania.

Pozwala ona na rozwój tych umiejętności poprzez twórcze zabawy dydaktyczne. Ta niezwykle skuteczna i doceniana przez pedagogów metoda nastawiona jest na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. To bliska nam idea, całkowicie zbieżna z założeniami planu daltońskiego. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie. 

Podczas zajęć glottodydaktycznych każde z dzieci korzysta z własnego, specjalnego zestawu 150 klocków (tzw. alfabet glotto) ze wszystkimi literkami, cyframi, znakami interpunkcyjnymi i matematycznymi. Wychowawcy mówią wówczas do dzieci w specjalny sposób, dzieląc wyrazy na sylaby. Dzięki temu dzieci utrwalają skojarzenie konkretnych dźwięków (głosek) ze znakami (literkami). Ważnym zadaniem w tej metodzie jest rozwój narządów mowy i ćwiczenia oddechowe.