academy international
academy international

FAQ

Co to jest CLIL?

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) polega na jednoczesnym przekazywaniu treści dotyczących życia codziennego bądź nauczanych dziedzin oraz naukę języka obcego. Wraz ze stopniowym poznawaniem otaczającej go rzeczywistości, uczeń opanowuje nowe zwroty i słownictwo. Jest to proces naturalny – w taki sposób uczymy się języka ojczystego, a dzięki CLIL możemy również i obcego!

Nauka języków obcych

Wykorzystywanie do nauki języków obcych jedynie podręczników, słowników oraz płyt obcojęzycznych jest pomocne w nauce, jednak należy liczyć się z tym, że wiedza zdobyta dzięki tym pomocom nie pokryje słownictwa z każdej dziedziny życia i nie zaspokoi potrzeb, które napotykamy w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Żeby bardzo dobrze nauczyć się języka obcego, należy przy jego pomocy odkrywać świat, a także wykorzystać wszelkie inne sposoby, takie jak np. współpraca w grupie, warsztaty poznawcze czy korzystanie z materiałów pomocy językowej.

Wykorzystywanie wszystkich z nich jest nieodłączną zasadą metody CLIL, która znacznie przyspiesza proces nauki oraz minimalizuje wysiłek, jaki należy w nią włożyć. Dzięki niej w sposób naturalny można przyswoić słownictwo – nie tylko liniowo, lecz także w bardzo szerokim ujęciu. Ponadto CLIL jest świetną metodą osiągania dwujęzyczności.

Przedszkole dwujęzyczne

Metodę CLIL praktykuje wiele dwujęzycznych placówek edukacyjnych, gdzie odpowiednio przygotowani nauczyciele obok nauki języka obcego umożliwiają dzieciom stopniowe poszerzanie wiedzy z innych dziedzin. Rozwój intelektualny przedszkolaków dodatkowo stymuluje praca w grupach.

Szkoła podstawowa dwujęzyczna

Dwujęzyczna szkoła podstawowa również kształtuje umiejętność nauki języka obcego według metody CLIL. Zaletą takich placówek edukacyjnych jest szybkość, z jaką dzieci oswajają się z językiem obcym oraz pobudzanie chęci do dalszej nauki. Dzieje się to za sprawą właściwego wykorzystywania materiałów multimedialnych, pomocy naukowych oraz organizacji wszelkiego rodzaju prac zespołowych w grupie uczniów. Wybór szkoły dwujęzycznej będzie świetnym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, które radzą sobie z językami, jak i dla tych, które mają z nimi trudności. System edukacji, w którym uczniowie posługują się dwoma językami, pomaga opanować obcy język do perfekcji.

Dzięki warsztatom poznawczym i współpracy w grupie uczeń nabywa umiejętności kreatywnego myślenia. Zajęcia interakcyjne polegają na wykorzystywaniu pomocy naukowych, sprzętów wyposażenia szkoły oraz elementów ściśle związanych z językiem obcym. Chęć nauki języków oraz kształtowania umiejętności w konkretnej dziedzinie pozwala na intensywny i równomierny rozwój dziecka. Dzięki temu uczeń będzie mógł sprawnie używać języków już po kilku latach nauki! Stopniowe budowanie wiedzy pozwala na prawidłowy i sprawny rozwój językowy oraz uniknięcie późniejszych braków.