academy international
academy international

FAQ

Co odróżnia dwujęzyczne placówki edukacyjne Academy International od innych przedszkoli?

Nasze przedszkola gwarantują swoim podopiecznym troskliwą i czujną opiekę w twórczym, dwujęzycznym środowisku. Wychowanie traktujemy jako proces, który wprowadza w świat, pozwala go poznawać i określać swoje w nim miejsce.

Organizacja przedszkola. Dwujęzyczne środowisko.

 • W naszych placówkach zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną i życzliwą dzieciom kadrę pedagogiczną, rozumiejącą doskonale potrzeby małego dziecka.
 • Proponujemy holistyczny program dydaktyczno-wychowawczy, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.
 • Realizujemy dwujęzyczny program edukacyjny. Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach to podstawa. W naszych dwujęzycznych przedszkolach dzieci codziennie są "zanurzone" w języku angielskim.
 • Dbamy o wszechstronny rozwój muzyczny. W zajęciach rytmiki i umuzykalnienia (w ramach czesnego) uczestniczą wszystkie dzieci z grupy.
 • Zapewniamy prawidłowy rozwój fizyczny. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy jest realizowana w ramach czesnego dla wszystkich dzieci z grupy.
 • Począwszy od grupy dwulatków dzięki innowacyjnemu programowi rozwijamy u dzieci umiejętność logicznego myślenia.
 • Kształtujemy u dzieci samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy w oparciu o międzynarodowy, certyfikowany projekt "Dalton International".
 • Pomagamy dziecku zdobyć pewność siebie, rozwijamy poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, uczymy nawiązywania kontaktu, rozwijamy ruch twórczy dziecka poprzez realizację "Ruchu Rozwijającego" - programu ćwiczeń według założeń opracowanych przez Weronikę Sherborne.
 • Zapewniamy dziecku opiekę specjalistów współpracujących z przedszkolem: logopedę, psychologa oraz indywidualne zajęcia korekcyjne.
 • Przygotowujemy całościową ofertę zajęć dodatkowych, dzięki którym każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Pomagamy rodzicom w wyborze tych zajęć poprzez sprawdzenie, jakimi talentami i zainteresowaniami odznacza się każde z dzieci. Uważamy, że mniej znaczy lepiej!
 • Proponujemy ścisłą współpracę z rodzicami bądź opiekunami dziecka.
 • Pomagamy rodzicom być wspaniałymi rodzicami, organizujemy "Warsztaty skutecznego rodzica".
 • Poprzez dwujęzyczny żłobek, przedszkole i szkołę podstawową zapewniamy ciągłość edukacyjną oraz programową w dwujęzycznym środowisku. W najbliższych latach planujemy otworzenie dwujęzycznego liceum.

Bogata infrastruktura.

 • Budynek przedszkolny o dużej powierzchni, spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej.
 • Uporządkowane przestrzenie do edukacji, zabawy i odpoczynku.
 • Wysokiej jakości, certyfikowane pomoce i zabawki edukacyjne.
 • Przestronne i dobrze doświetlone sale.
 • Własne, wewnętrzne, wyjątkowe sale zabaw z kulkami, tubami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami, wykonane przez profesjonalną firmę KOLORADO.
 • Obszerne, pięknie zagospodarowane ogrody z placami zabaw wyposażonymi w bezpieczne, certyfikowane urządzenia rekreacyjno-sportowe.
 • Wszystkie nasze placówki są zarejestrowane.